Tatcha Marquee banner v1 1920x720 11 Tatcha Marquee banner v1 760x1300

在家靜享森林浴療癒之旅

全新森林治癒身體護理系列

探索天然治癒力量
200417 China HK Site Ritual Hero 1920x800 1817 TAT22 JUL Classic Ritual 06 Essence TXT INGD 0422 ALL Yu Ma 0299 FINAL RBG 1 1 1

Hadasei-3 專利複合物

源自三大日本超級食物,經過雙重發酵而產生的專利複合物。

了解更多

專櫃地點

廣東道連卡佛

3105 1648

中環國際金融中心連卡佛

3104 2907

銅鑼灣時代廣場連卡佛

3104 2983

200417 China HK Site Ritual Hero 1920x800 1814 200417 China HK Site Hero 800x800 1027

我們的純淨承諾

純淨。可追蹤。久經試驗

了解更多